© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich

Rudolf Mumprecht

Les 12 Natures mortes, 1983

35.3 × 25.3 cm, Lithografie

Mehr zu Rudolf Mumprecht

Weitere Werke von Rudolf Mumprecht

© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich
Rudolf Mumprecht

sichtbar sichtwahr

© Rudolf Mumprecht, 2018 ProLitteris Zürich
Rudolf Mumprecht

Voir toucher entendre